Pastry, Pain and Politics
1998Regie: St. WerenfelsMischung: Ch. BeuschLINK
Bauernkrieg
1997Regie: E. LangjahrMischung: D. LengacherLINK
Grüningers Fall
1997Regie: R. DindoTonschnitt, Mischung: F. EidenbenzLINK
Steinauer Nebraska
1997Regie: K. SaurerMischung: D. LengacherLINK
Naturels sur le vif
1997Regie: R. WäberMischung: F. EidenbenzLINK
Lux!
1997Regie: F. van der KooijTonschnitt, Sounddesign, Mischung: F. Eidenbenz, Ch. BeuschLINK